top of page

Bel Ağrısı ve Gluteus Medius İlişkisi

Bel ağrısı nedir?

Bel ağrısı çok sık karşılaşılan ve tedavisine çok harcamalar yapılan bir sağlık sorunudur. Bel ağrısı özellikle 30 yaş ve üstü bireylerde daha fazla görülmektedir ve yaşlandıkça da daha sık görülmektedir.
Yapılan çalışmalar bel ağrısı olan veya olmayan kişilerin gluteus mediuslarının aktivasyonu, kuvveti ve tetik nokta miktarlarında farklılıklar bulmuştur. Gluteus mediusun aktivasyonundaki farklılıklara bağlı olarak, bel ağrısının gelişimi ya da azmasında bu kasın rolünün olabileceği düşünülmektedir.


Bu nedenle bilim insanları ailesinde bel ağrısı geçmişi olan veya şu an bel ağrısı şikayeti yaşayan kişilerle, bel ağrısı yaşamayan kişilerin gluteus medius kas fonksiyonlarını karşılaştırmak ve farklı tip ve sürelerdeki bel ağrılarındaki gluteus medius fonksiyonlarının karşılaştırmak için araştırmalar yapmışlardır.