top of page

Direnç Antrenmanı Dansçılarda Performansı Nasıl Etkiler?

Özet

Kuvvet gelişiminin büyüklüğündeki ve oranındaki iyileştirmeler, dansçıların performansı artırmasının bir yolu olabilir. Dans çevrelerinde herhangi bir direnç egzersiz programının vücut kompozisyonunu ve sanatsal yeteneği olumsuz etkileyeceği yönündeki kabul edilen inançlar asılsızdır.

Dans, genellikle estetik değeri olan kasıtlı bir hareket modelini içerir ve bir dereceye kadar fiziksel veya teknik ustalık gerektirir.

Bir atlet, sporcu veya dansçı olarak, uzmanlaşmadan önce temel beceri kazanımı, temel kuvvet ve kondisyona önem verilmelidir. Ancak, geleneksel dans paradigmaları aracılığıyla dansçılara sağlanan destek eksikliğinin olduğu görülmektedir. Dans eğitiminin tek başına dansçıları fiziksel olarak performansın taleplerine yeterince hazırlamadığı tespit edilmiştir. Dansçılar sıklıkla eklem yapılarını aşırı uzunluklara kadar geren hareketleri uygularlar ve tekrar tekrar minimum ayak desteği ile pliometrik egzersizler yaparlar, bu beceriler yüksek güç ve güç ölçüleri gerektiren becerilerdir. Klasik bir dans atlayışını mükemmel ve estetik bir şekilde ele almak, yüksek düzeyde esneklik, hız, güç ve koordinasyon gerektirir. Direnç antrenmanını entegre etmek, antrenman ve performans talepleri arasındaki fizyolojik boşluğu kapatmak, kas-iskelet sistemi eksikliklerini gidermek ve zıplama yeteneğini geliştirmek gibi performansın temel yönlerini geliştirmek için oldukça önemli olabilir. Fakat direnç antrenmanının vücut kompozisyonunu olumsuz etkileyeceği ve önemli estetik görünümleri baltalayacağına dair inançlar, dansçıların direnç antrenmanından kaçınmasının başlıca nedenlerindendir.
Bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir çalışmada 6-13 yıllık dans tecrübesi olan 12 rekabetçi ergen kadın dansçılar 9 haftalık bir direnç antrenman programına katılmışlardır. Dansçılarda direnç eğitiminin;


Antropometri

Maksimum alt vücut kuvveti ve gücü (Isometric Mid-Thigh Pull, Countermovement and Squat Jump) https://youtu.be/FWbDPbzOwws

Dinamik denge (Biodex Balance System ile gözler açık ve kapalı)