top of page
Donuk Omuz.jpg

Donuk Omuz

Donuk Omuz (Frozen Shoulder)


Omuz hareketlerinin ileri derecede kısıtlanması ile karakterize bir problemdir.  Genellikle hareket zorlandığında ağrı ve engelleme farkedilir. 


NEDENLERİ


 • Ağrıdan dolayı kullanmama

 • Romatizmal rahatsızlıklar

 • Eklem içi sıvının azalması

 • Eklem içinde gelişen ve hareketi limitleyen yapışıklıklar

sayılabilir.


TEDAVİSİ


 • Ağrıyı ve şişliği azaltacak medikal tedavi,

 • Dönemine göre sıcak ya da soğuk uygulama,

 • Diğer uygun fizik tedavi ajanları,

 • ESWT,

 • Kuru iğneleme,

 • Cupping uygulaması,

 • Manipulason ve mobilizasyon teknikleri,

 • Graston tekniği,

 • Osteopatik yaklaşım,

 • Doğru germe ve kuvvetlendirme egzersizleri,

 • Eklem içi enjeksiyonlar

Uzun süre sonuç alınamayan 4-6 ay arası ve ilerleme kaydedilemeyen hastalara cerrahi değerlendirme önerilebilir.

PROS.E.M Fizyo Center olarak; yaşadığınız sakatlıklar hakkında etik olarak sizleri bilgilendirir, tedavi süreçleriniz ve ilerleyişi hakkında sizleri detaylı bir şekilde aydınlatır uygulamalarımızı bunun ışığında devam ettirir sizleri sağlıklı yaşamlarınıza tekrardan kavuşturmak için elimizden geleni yaparız.

bottom of page