top of page

Bel ve Boyun ağrılarının sebepleri nelerdir ve neler görülür?

Bel ve Boyun

Omurga vücut eksenini oluşturmakla beraber gövdeye destek verir ve omiriliği korur. Bu sistem 33 adet kemikten ve kemiklerin arasında bulunan disklerden meydana gelmektedir.

Servikal (Boyun) bölge , C1-C7 arasında 7 omurdan oluşur. Torasik (thoracic) bölge ; ortada T1-T12 arasında 12 omurdan oluşur.. Lomber (Bel) Bölge ; L1-L5 arasında 5 omurdan oluşur. Burası omurganın en çok ağırlığa maruz kaldığı yerdir. Sakral ( Sacral) bölge ; S1-S5 arasında kaynamış 5 omurdan oluşur. Koksiks (Coccyx) kuyruksokumu adı da verilen koksiks, 4 küçük omurdan oluşur. Vertebra (Omur) ;Omurganın 5 bölgesinin tüm omurları vücudun ağırlığını destekler, omuriliği ve sinir köklerini korur. Omurilik Kanalı ; omur cisminin hemen arkasında omurilik kanalı vardır. Omurilik bu kanalın içinde yer alır. Disk ;Vertebralar, birbirlerine aralarındaki discus) adı verilen yastıklarla bağlanmaktadır. Disklerin omurga sistemi içindeki rolü, kemiklerin birbirine değerek aşınmasını önlemek ve omurga hareketine izin veren esnekliğe imkan sağlamaktadır. 

Bel ve Boyun Ağrılarının Nedenleri

Yaş, ırk, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin; spor yapan ya da yapmayan her bireyde omuz problemleri oluşabilir.

Bireylerde çok sık görülen bel ve boyun ağrılarının nedenleri arasında;

Mesleki faktörler olarak uzun süre ayakta durmak, saatlerce bilgisayar başında çalışmak;

Mekanik faktörler arasında, bel ve boyun fıtıkları, kas zorlanması, kireçlenme, omur kayması (spondilolistezis), omurilik kanalının daralması, omurga eğriliği (skolyoz);

Kişisel faktörler; kilo,sigara,kötü duruşu sayabiliriz.

Bel ve Boyun Ağrıları Kimlerde Görülür?

Bel ve boyun ağrıları her yaşta ve her meslek grubunda ortaya çıkabilen yaygın bir sorundur. Bel ağrılarının bir insanın yaşamında en az bir kere görülme sıklığı %80’dir. Boyun ağrıları ise bel ağrılarından sonra ikinci sırada yer alır.

Teşhis Nasıl Ortaya Konulur?

  • Medikal hikaye,

  • Fiziksel muayene ve değerlendirme,

  • Kan testleri

  • Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR)

En Sık Görülen Bel ve Boyun Ağrıları Nelerdir?


  • Disk herniasyonu(Fıtık)

  • Postüral bozukluk ( kifoz,lordoz,)

  • Fibromiyalji ve miyofasial ağrı sendromu

  • Spondilolistezis (bel kayması), ankilozan spondilit

  • Skolyoz

Fıtık.jpg

Disk Herniasyonu (Fıtık)

Disk Herniasyonu (Fıtık)

Disk hernisi vertebralar (omur) arasında yer alan disklerdeki herniasyon (taşma) sonucu oluşan bir rahatsızlıktır.

Fibromiyalji.jpg

Fibromiyalji ve Miyofasiyal ağrı sendromu

Miyofasial Ağrı Sendromu ve Fibromiyalji

Miyofasyal ağrı sendromu, iskelet kaslarının akut veya kronik travması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Skolyoz

Skolyoz

Skolyoz Nedir?


Sağlıklı bir omurgaya arkadan bakıldığında omurların düz bir hat üzerinde dizilmiş olduğu görülür.Yandan bakıldığında ise boyun bölgesinde hafif içe doğru, sırtta dışa doğru ve bel bölgesinde de yine içe doğru olan kıvrımlar vardır. Bunlar omurganın fonksiyonel eğrilikleridir.Bu fonksiyonel eğriliklerin açısal olarak normalden sapmaları omurgada birtakım problemlere neden olur. Sırttaki omurların 20-45 derece açılı dışa doğru olan anatomik bir yapısı vardır. Bu açının 45 derecenin üzerine çıkması ile sırtta kambur bir görüntü oluşur. Bu durum hiperkifoz olarak adlandırılır. Genellikle lordoz ile (bel çukuru artması) birlikte görülür.

Bir diğer deformite de omurlardaki yanlara eğilme ve rotasyonel sapmalar ile gelişen skolyoz olarak adlandırılan durumdur.

bottom of page