top of page

El Bileği Eklemi Hangi Yapılardan Oluşur ve Görülen Problemler Nelerdir?

El Bileği Eklemi Hangi Yapılardan Oluşur?

El, kemik yapı olarak 2 sıra şeklinde dizilmiş 8 adet meta carpal denilen küçük kemik, el sırtı ve avuç içi bölümünde 5 adet meta carpal denilen kemikler ve parmakları oluşturan 14 adet phalanx kemiklerinden oluşmuştur. Ön kolda bulunan ulnar ve radius kemikleri carpal kemikler ile el bileği eklemini oluşturmaktadır. Elin fonksiyonel hareketlerini gerçekleştiren kasların büyük kısmı ön kolda başlayıp tendonları ele uzanan kaslardan oluşur. Radial, Ulnar ve median sinirler elin karmaşık ince fonksiyonel hareketlerini yönetmektedirler.


El ve El Bileği Sakatlıklarının Nedenleri Nelerdir?


Sıklıkla el üzerinde oluşan ani ve zorlayıcı travmalar, dirsek ve bilekte meydana gelen sinir sıkışmaları, elin ritmik ve zorlayıcı kullanıldığı aktiviteler ve artrit gibi romatizmal hastalıklara bağlı olarak gelişebilmektedir.


El ve El Bileği Sakatlıkları Kimlerde Görülür?

Elimiz hem karmaşık anatomik yapısı, hem ince motor hareketleri hem de günlük yaşamdaki çok yönlü hareketleri nedeni ile hem zorlayıcı aktivitelere hem de pek çok travmaya maruz kalmaktadır. El ve El bileği patolojileri konjenital (doğuştan var olan) olabildiği gibi, el bileği ve parmakların tekrarlayıcı ve zorlayıcı hareketlerini gerektiren meslek gruplarında (marangozlar, elektrikçiler, ev hanımları vs.), uzun süreli bilgisayar kullananlarda, bazı sporcularda (golf, bilardo vs.) görülebilmektedir.

Her yaş grubunda ve her iki cinsiyette de sıklıkla karşılaşılmaktadır.


El ve El Bileği Patolojilerinde Teşhis

Medikal hikaye,
Fiziksel muayene ve değerlendirme, 
Görüntüleme yöntemleri (Kesin tanı ve detaylı inceleme için röntgen (X-RAY), MR, BT, EMG, sintigrafi gibi ileri görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır.)


En Sık Görülen El ve El Bileği Sakatlıkları Hangileridir?


  • Karpal Tünel Sendromu,

  • Artritler,

  • Ganglion Kistleri,

  • Sinir Sıkışmaları,

  • Tetik Parmak,

  • De Quarvain Tenosinoviti,

  • Dupuytren Kontraktürü

Karpal Tünel Sendromu.jpg

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu (Median Sinir Sıkışması)

Koldaki 3 önemli sinirden birisi olan median sinirin el bileğinde Karpal Tünel olarak adlandırılan kanalda sıkışmasına Karpal tünel sendromu denir.

El Bileği Kırıkları.jpg

El Bileği Kırıkları

El Bileği Kırıkları

Elimiz karmaşık anatomik yapısı ve günlük yaşamadaki çok yönlü hareketleri nedeni ile travmaların sık yaşandığı bir eklemdir.

Kırıklarda en belirgin bulgu şiddetli ağrı ve belirgin şişliktir.

De Quervain.jpg

De Quervain Tenosinoviti

De Quervain Tenosinoviti


Baş parmağın hareketini sağlayan (yana açma ve geriye bükme hareketleri) kasların tendon ve tendon kılıflarının baş parmağa geçiş yaptıkları bölgede oluşan iltihabı durumudur.

bottom of page