top of page
Karpal Tünel Sendromu.jpg

Karpal Tünel Sendromu (Median Sinir Sıkışması)

Karpal Tünel Sendromu (Median Sinir Sıkışması)


Koldaki 3 önemli sinirden birisi olan median sinirin el bileğinde Karpal Tünel olarak adlandırılan kanalda sıkışmasına Karpal tünel sendromu denir. Median sinir baş parmak, işaret, orta ve yüzük parmağın duyu hissinden sorumludur. Ayrıca parmakların ince hareketleri yapmasını sağlayan kasların çalışmasında rol alır.


NEDENLERİ


Sinirin karpal tünel içinde uzun süre basınca maruz kalması nedeni ile oluşur. El bileği travmaları, bilekteki tendonları kalınlaşması, kırık sonrası veya hamilelikte vücudun su tutmasına bağlı olarak tünel basıncının artması sonucu olabilmektedir.

En belirgin bulgusu baş parmak, işaret, orta ve yüzük parmakta ağrı, uyuşma ve karıncalanmadır. Başlangıçta elde güçsüzlük ve çabuk yorulma, ilerleyen dönemlerde özellikle geceleri şiddetli ağrı şikayetleri vardır. Baş parmak ile diğer parmak uçlarına dokunmak güçleşir.


TEDAVİ YÖNTEMLERİ


Tedavide öncelikle semptomlara neden olan pozisyon ve aktivitelerin yapılmaması önerilir. El bileğini dillendirmek ve sinir

üzerindeki basıncı azaltmak için uygun el bileği ateli kullanılmalıdır.

Medikal tedavi (ağrı kesiciler ile ödem ve enflamasyonu azaltıcı ilaçlar),
Gerekli durumlarda kortizon enjeksiyonu,
Uygun fizik tedavi ajanları (tens, US, buz, jOBS vs.),
Masaj,
Manuel terapi,
Mobilizasyon uygulamaları,
Uygun germe ve kuvvetlendirme egzersizleri

uygulanabilir. Uygulanan tedaviler ile semptomlarda iyileşme gözlenmiyorsa cerrahi girişimler değerlendirilmelidir.

PROS.E.M Fizyo Center olarak; yaşadığınız sakatlıklar hakkında etik olarak sizleri bilgilendirir, tedavi süreçleriniz ve ilerleyişi hakkında sizleri detaylı bir şekilde aydınlatır uygulamalarımızı bunun ışığında devam ettirir sizleri sağlıklı yaşamlarınıza tekrardan kavuşturmak için elimizden geleni yaparız.

bottom of page