top of page
Menisküs Yaralanmaları

Menisküs Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu

Menisküs, diz eklemi içinde iki uzun kemiğin arasında bir conta gibi yer alıp, esas olarak dize gelen yükü emen destek yüzeyi sağlayan ve hareketi kolaylaştıran kıkırdağa benzeyen yapıdır. Her iki dizde iç ve dış olmak üzere ikişer tanedir.

NEDENLERİ:

Menisküs yaralanmalarının yüzde 95'i nonkontakt dediğimiz darbeye bağlı olmayan mekanizmalarla, yüzde 5'i ise darbeye bağlı mekanizmalarla oluşur. Dizdeki ani dönmeler ve burkulmalar sırasında dizdeki menisküsler yırtılabilir. Menisküs yırtığı dizde ağrı, şişlik, takılma, kilitlenme, çömelip kalkmada ve merdiven inerken ağrı yapabilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ:
Menisküs yırtığının tedavisi ortopedistin muayenesi ve çekilen MR ile konur. Şikayete neden olan menisküs yırtıkları günümüzde artroskopik cerrahi ile, kıvrılan yırtık parçası alınarak, opere edilmektedir. Menisküsün iyileşme potansiyeli olan dış kısım yırtıklarında artroskopik olarak menisküs dikilir. Bu şekilde menisküs doku kaybı olmaz ve menisküs korunmuş olur.

Operasyon sonrası azalan kas gücünü restore etmek, hareket açıklığını geri kazandırmak ve günlük hayata ve sportif aktiviteye geri dönüşü hızlandırmak amacı ile rehabilitasyon yapılmalıdır. Günümüzde menisküs operasyonları sonrası ameliyat teknikleri ve rehabilitasyon yöntemlerinin gelişmesi ile sporcuların sahaya dönüşü 3-4 hafta gibi kısa bir süreye inmiştir.

Menisküs rehabilitasyonunda; artroskopik menisektomi yapılmış ise yani yırtık olan menisküs parçası alınmış ise, operasyon sonrası rehabilitasyon ortalama 3-4 hafta sürer.

SPORCU için;


1. Hafta: Ağrı ve antiödem (yani şişlik) kontrolü, quadriceps kas kontrolü (ön üst adale) elektrik stimülasyon kullanılarak, eklem hareket açıklığının tamamlanması için egzersizler yaptırılır.

2. Hafta: Kas kuvvetini arttırmak için ağırlık, lastik (theraband) egzersizleri, bisiklet, denge (proprioception), postural stabilizasyon, tempolu yürüyüş, hafif koşu yaptırılır.

3. Hafta: Daha ileri kuvvet (cybex), izotonik ağırlık egzersizleri, postural stabilizasyon, ileri denge egzersizleri, arttırılmış koşu programları verilir.

4. Hafta: Her şey yolundaysa saha programı (sıçramalar, tempolu koşular, toplu, topsuz çalışmalar, sporcunun yaptığı spora özgü becerilerinin geliştirilmesi), spora özgü testlerin yapılması, sporcunun iyileşme dokusuna, yapısal, fiziksel ve psikolojik özelliklerine bağlı olarak bu süre değişiklik gösterebilir. (daha erken ve daha geç olabilir)

Artroskopik menisküs tamiri yapılmışsa yani menisküs dikilmişse; o zaman rehabilitasyon süreci değişiklik gösterebilir.
Ameliyatı yapan doktorun yaptığı teknik, kullandığı materyaller süreyi belirleyecektir. Son yıllarda gelişen tekniklerle artroskopik menisküs tamiri ile artroskopik menisektomi ameliyatı sonrası sahaya dönüşler süre olarak birbirine yaklaşmıştır.

Bu yüzden rehabilitasyon programında ortopedistle irtibata geçerek sahaya dönüş süresi belirlenmelidir. Ona göre yukarıdaki program daha uzun süreye yayılarak yapılmalıdır.

PROS.E.M Fizyo Center olarak; yaşadığınız sakatlıklar hakkında etik olarak sizleri bilgilendirir, tedavi süreçleriniz ve ilerleyişi hakkında sizleri detaylı bir şekilde aydınlatır uygulamalarımızı bunun ışığında devam ettirir sizleri sağlıklı yaşamlarınıza tekrardan kavuşturmak için elimizden geleni yaparız.

bottom of page