top of page

Patellofemoral Ağrı Sendromu Olan Atletlerde Kinesio Bantlamanın Nasıl Bir Etkisi Vardır?

Özet

Bu çalışmanın amacı patellofemoral ağrısı olan sporcularda kinesio bantlamanın etkinliğinin incelenmesidir.

Aktiviteyle şiddetlenen yaygın retropatellar veya peripatellar ağrı gibi hissedilen patellofemoral ağrı sendromu (PFAS), fiziksel olarak aktif kişilerde en sık saptanan ortopedik patolojidir. Sporcuların çeşitli spor dallarında yaşadıkları en yaygın diz rahatsızlıklarından biridir.


Ağrıya ek olarak, krepitus ve fonksiyonel defisitler, genellikle aktivite seviyesinin azalmasına neden olan PFAS'nin diğer ilgili belirtileridir. Bu problem, sporcuların spor faaliyetlerini sınırlamasına neden olabilir. Retropatellar lokalize ağrı, patellofemoral eklem üzerindeki yükü arttırabilen fiziksel aktiviteler merdiven çıkma, çömelme ve uzun oturma sırasında ağırlaşır.


PFAS'nin kesin altta yatan etiyolojisi hala bilinmemekle birlikte kuadriseps zayıflığı, Q-açısının artmasının, eklem laksitesi, overuse yaralanmaların ve alt ekstremitede biyomekanik değişikliklerin başlıca katkıda bulunan faktörler olduğuna inanılmaktadır.


Yukarıda belirtilen faktörler arasında kuadriseps kas kuvveti, PFAS ile yakından ilişkili olan anahtar bir parametredir. Kuadriseps kas dengesizliği, yani vastus medialis obliquus (VMO) ve vastus lateralis (VL) sonunda diz ekleminin lateral tarafına patellar tilt gösterebilir ve bu da semptomları şiddetlendirir.


VMO kuvvetinin, patellada dinamik medial stabilizatör olarak hareket ederek PFAS semptomlarına karşı önemli bir rol oynadığı bildirilmiştir. Yani, VMO aktivasyonunda yetersiz