top of page

Diz Eklemi Nedir ve Hangi Yapılardan Oluşur?

Diz eklemi, ağrı ve şikayetleri en sık ortopedi kliniğine başvuru sebeplerinden biridir. Diz eklemi vücudun en büyük ve en geniş yüzeyli eklemidir. Uyluk (femur), kaval (tibia) ve diz kapağı (patella) tarafından oluşturulmuş bir eklemdir. Diğer eklemlerden farklı bir hareket harmonisine sahiptir. Bu nedenle en fazla yaralanmalara maruz kalan eklemlerden biridir. Aslında bu yaralanmaların kökeninde diz eklemini yapan üst taraftaki uyluk (femur) kemiği ile alt taraftaki kaval (tibia) kemiği arasındaki anatomik uyumsuzluktur. Bu uyumsuzluğu eklem içindeki statik dediğimiz yapılar kıkırdak, menisküs ve bağlar fonksiyonel olarak giderir. Dinamik olarak ise eklem dışındaki kaslar ve tendonlar sağlar. Diz eklemi içinde iç ve dış olmak üzere iki adet menisküs vardır. Bunlar conta vazifesi görür ve ekleme binen yükleri absorbe ederler. Bunun dışında dizin öne kaymasını engelleyen ön çapraz bağ ile arkaya kaymasını engelleyen arka çapraz bağ bulunur. Dizin dış kısmındaki dış yan bağ dışa açılanmayı, iç kısmındaki iç yan bağ ise içe açılanmayı önleyerek dizin stabilizasyonuna katkıda bulunur.

Diz Sakatlıklarının Nedenleri Nelerdir?

Diz ile ilgili problemler yaş gözetmeksizin her bireyde görülebilir. Sebepleri arasında yaşlılık, kilo artışı, spor sakatlanmaları, ayak ve ayak bileği problemleri ile yanlış ayakkabı seçimi ve kullanımı öncelikli olarak sayılabilir.


Diz Sakatlıkları Kimlerde Görülür?

Yaşlılar, sporcular, dansçılar ve bilinçsiz olarak spor ile uğraşanlar ve ayak ve ayak bileğinde problem yaşayanlar ve hatalı ayakkabı kullananlarda sıkça görülmektedir.


Diz Sakatlıklarında Teşhis

Medikal Hikaye,
Fiziki Muayene ve Değerlendirme,
Görüntüleme Yöntemleri (Xray, MR vs.)

En Sık Görülen Diz Problemleri Hangileridir?

  1. Menisküs Yaralanmaları

  2. ACL (Ön Çapraz Bağ) Yaralanmaları

  3. MCL-LCL (İç-Dış Yan Bağ) Yaralanmaları

  4. Patellar Tendinit

  5. Kıkırdak Problemleri

  6. Artroz

16.jpg

Menisküs Yaralanmaları

Menisküs, diz eklemi içinde iki uzun kemiğin arasında bir conta gibi yer alıp, esas olarak dize gelen yükü emen destek yüzeyi sağlayan ve hareketi kolaylaştıran kıkırdağa benzeyen yapıdır. Her iki dizde iç ve dış olmak üzere ikişer tanedir.

ACL.jpg

ACL (Ön Çapraz Bağ) Yaralanmaları

Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları NEDİR?


Diz ekleminin stabilitesini sağlayan en önemli bağdır. Yaralanmalarında menisküs ya da diğer bağ yaralanmaları da görülebilir.

kıkırdak.jpg

Kıkırdak Problemleri

Kıkırdak Yaralanmaları Nedir?

Eklem kıkırdağı, eklem yapan kemiklerin yüzeylerini örten ve onları kaygan hale getirerek eklem yüzeylerinin birbiri üzerinden hareket etmesini sağlayan yapılardır.

bottom of page